Kiermasz Wielkanocny – zgłoszenia

658

Tegoroczny Kiermasz Wielkanocny zorganizowany będzie 14 kwietnia (Niedziela Palmowa), w godz. 10.00 – 15.00 na pl. Piłsudskiego (rynek) w Piasecznie.Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń Wystawców oraz ograniczoną liczbę miejsc handlowych jaką dysponujemy nastąpiła zmiana dotychczasowych zasad uczestnictwa w Kiermaszu Wielkanocnym.Osoby/firmy zainteresowane wystawieniem stoiska handlowego prosimy o przesłanie deklaracji chęci udziału w wydarzeniu. Deklaracje przyjmujemy wyłącznie na Kartach Zgłoszenia zamieszczonych poniżej.Na deklaracje chęci udziału czekamy od 4 do 24 marca b.r.Po tym terminie spośród wszystkich otrzymanych deklaracji chęci udziału w wydarzeniu Organizator dokona wyboru Wystawców na Kiermasz Wielkanocny. Z podmiotami wybranymi do udziału w Kiermaszu Organizator skontaktuje się w dniu 1.04.2019.Szczegółowe informacje dotyczące udziału w „Kiermaszu Wielkanocnym” w dostępnym poniżej Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz z informacjami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej. Deklarację chęci udziału można przesłać na adres: kiermasz@kulturalni.pl lub dostarczyć na adres: Dom Kultury w Piasecznie (05-500), ul. Kościuszki 49 (I p., Dział Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego). Uwaga! Po upływie terminu zgłoszeń tj. po 24.03 deklaracje nie będą przyjmowane. Przpominamy! Przesłanie deklaracji (Karty Zgłoszenia) nie jest równoznaczne z udziałem w Kiermaszu.Informacje: kiermasz@kulturalni.pl, tel. 516 208 397ZAPRASZAMY!

Źródło: Dział Tradycji : Kiermasz Wielkanocny – zgłoszenia