Kolejne pojemniki na elektroodpady

1948
pojemnik na elektroodpady. na zdjęciu fragment pojemnika z wlotami na poszczególne rodzaje odpadów.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Trzy kolejne pojemniki do zbierania małych odpadów stanęły na terenie gminy Piaseczno. Miejskie Punkty Elektroodpadów pojawiły się w Głoskowie, Jazgarzewie i Złotokłosie.

Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE) cieszą się sporą popularnością wśród mieszkańców. Ułatwiają bowiem pozbycie się odpadów specjalnych, których nie można wyrzucać do śmieci, a jedynie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) lub do specjalnych pojemników umieszczonych m.in. w sklepach czy właśnie przestrzeni miejskiej.

Kolejne trzy specjalne pojemniki stanęły w miejscowości Głosków (przy siłowni plenerowej przy ul. Millenium), Jazgarzew (na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej) oraz w Złotokłosie (na placu targowym przy ul. 3 Maja).

Pojemniki przeznaczone są do odpadów takich jak: zużyte baterie czy tonery, żarówki, telefony komórkowe, ładowarki, dyskietki i płyty CD/DVD czy kasety VHS.

Miejskie Punkty Elektroodpadów wyposażone są w 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór wrzutowy oznaczony symbolem na jakie elektroodpady jest przeznaczona. MPE zbudowane są w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku: konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza a otwory wrzutowe są specjalnie przystosowane do umieszczania w nich odpowiednich rodzajów odpadów – kształt otworu uniemożliwia wrzucenie do tuby odpadów innych niż te, na które został przeznaczony. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Pozostałe pojemniki są zlokalizowane:

  • przy stacji PKP w Piasecznie,
  • na bazarku przy ul. Szkolnej – naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
  • przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – ul. Kościuszki 5,
  • park w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej,
  • na terenie bazarku w Zalesiu Górnym (róg Pionierów i Koralowych Dębów),
  • przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Piasecznie (róg ulic Głównej i Północnej),
  • zatoczka autobusowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w al. Kalin.

Zachęcamy do korzystania z Miejskich Punktów Elektroodpadów i przypominamy, że należy do nich wyrzucać jedynie te odpady, do których jest przeznaczony.