Trakt nad Perełką. Na zdjęciu rzeka i zielone otoczenie.
Obecnie teren ten jest dziko porośnięty i niedostępny dla mieszkańców / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Rozpoczynamy prace związane z budową kolejnego odcinka Traktu nad Perełką. W najbliższym czasie zrewitalizowany zostanie fragment między ulicami Kościuszki a Czajewicza.

Cały projekt budowy Traktu nad Perełką to długi proces, który realizowany będzie etapami. Od dłuższego czasu mieszkańcy korzystają już z odcinka zbudowanego między ulicami Żytnią a Dworcową. Teraz przyszedł czas na prace związane z rewitalizacją terenu pomiędzy ulicami Kościuszki i Czajewicza wraz z realizacją nowych nasadzeń. Rośliny zostały odpowiednio dobrane do warunków jakie występują przy ciekach wodnych.

Kolejny etap budowy Traktu nad Perełką
Obecnie teren jest dziko porośnięty przez inwazyjne gatunki obce /foto Aleksandra Hofman

– Aby przeprowadzić powyższe działania musimy zacząć od uporządkowania terenu. Przez lata obrósł on w rośliny inwazyjne, takie jak nawłoć kanadyjska czy sumak octowiec, które utrudniają funkcjonowanie okazom rzadszym. Roślinność ta zostanie usunięta, a w jej miejscu pojawią się nowe naturalistyczne nasadzenia, którym sprzyjać będą tamtejsze warunki, w tym również lokalne podtopienia – wyjaśnia Aleksandra Hofman z Wydziału Inwestycji.

Trakt nad Perełką. Na zdjęciu dziko porośnięty teren.
W tej chwili teren jest porośnięty dziko rosnącymi gatunkami inwazyjnymi / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Nie planujemy wycinać żadnych drzew, a jedynie rośliny inwazyjne pochodzące z innych stref klimatycznych, które zarastają teren i utrudniają funkcjonowanie właściwej florze.

Trakt nad Perełką. Na zdjęciu chodnik przez skwer.
Chcemy, aby teren ten sprzyjał spacerom / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W ich miejsce będziemy sadzić gatunki rodzime, zgodne z siedliskiem, które staną się również miejscem schronienia i źródłem pożywienia dla wielu gatunków ptaków i ssaków.
Zależy nam również na uporządkowaniu tego obszaru tak, aby sprzyjał on spacerom i odpoczynkowi mieszkańców. Jednocześnie działania te powinny ograniczyć zachowania patologiczne na tym terenie, zwłaszcza, że będzie on monitorowany. O kolejnych etapach prac będziemy informować na bieżąco.