Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji

349

 W związku z licznymi wnioskami składanymi m.in. przez mieszkańców, inwestorów, firmy, kancelarie notarialne, adwokackie oraz radców prawnych dotyczącymi wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji i obszar…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji