Konferencja „Piaseczno dla klimatu” – relacja

1866

Z okazji XV Dnia Czystego Powietrza w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 28 listopada b.r. odbyła się konferencja „Piaseczno dla klimatu”.

Konferencję rozpoczęto od wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz nagród laureatom konkursu „Podejmij wyzwanie: przeciwdziałaj niskiej emisji!”, którego celem było popularyzowanie wśród lokalnej społeczności wiedzy na temat przyczyn i skutków zjawiska tzw. niskiej emisji, a także promowanie działań pozwalających na ograniczanie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały bony upominkowe upoważniające do zakupów w jednej ze znanych sieci sklepów. Ponadto wszystkich aktywnych uczestników konkursu nagrodzono zestawami książek o tematyce turystycznej i przyrodniczej oraz plecakami sznurkowymi. Dodatkowo uczestnicy, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem przy rozwiązywaniu zadań konkursowych, otrzymali turystyczne kosmetyczki.

Kolejną część konferencji poświęcono tematyce globalnego ocieplenia. Do wygłoszenia prelekcji zaproszono dr hab. Jacka Pniewskiego (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego), który w bardzo przystępny sposób przybliżył problematykę zmian klimatycznych oraz przestawił wiele naukowych dowodów świadczących o tym, że ocieplenie klimatu nie jest mitem, ale faktem dziejącym się tu i teraz, na domiar złego powodowanym działalnością człowieka. Przedstawione zostały główne źródła emisji gazów cieplarnianych takich jak CO2 i metan, oraz statystyki globalnych światowych emisji dwutlenku węgla. Według zaproszonego eksperta globalnie największym źródłem energii są paliwa kopalne: ropa 32,2%, węgiel 29,8% oraz gaz 23,5%, w dalszej kolejności energię pozyskujemy z biomasy 10%, wody 2,4%, elektrowni jądrowych 1,6%, wiatru 0,4% i słońca 0,1%. Przypomniał, że pierwsza konferencja World Climate odbyła się w 1979 r. oraz omówił pokrótce jakie działania trzeba podjąć, aby ograniczyć negatywne skutki, które nas czekają, jeśli nie zmniejszymy emisji CO2. Działania te zgrupował w trzech punktach: postawy osobistej, działań biznesu i działań systemowych związanych z polityką. Wykład pozwolił nie tylko na pogłębienie wiedzy na temat tzw. efektu szklarniowego, ale także na uwrażliwienie lokalnej społeczności w zakresie katastrofalnych skutków nadmiernego wykorzystywania paliw i emisji gazów cieplarnianych.

Działania gminy Piaseczno na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych oraz adaptacji do ich skutków przedstawili: Pan Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno oraz Pan Robert Widz – II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wskazując, że kluczem do sukcesu jest zrównoważony rozwój. Najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są jednym z narzędzi dających możliwość gospodarowania przestrzenią w sposób zapewniający zaspokojenie najważniejszych potrzeb społecznych z poszanowaniem wartości przyrodniczych.

Poruszając temat zrównoważonego rozwoju, Burmistrz nie pominął kwestii zrównoważonej energii. Już dziś realizowane są zadania, które w perspektywie najbliższych 10 lat, doprowadzą do powstania na terenie gminy Piaseczno efektywnie energetycznego systemu z wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz z dalszą rozbudową sieci ciepłowniczej. Działania te pozwalają także na ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji. Ponadto programy dotacyjne oferowane przez Gminę wspomagane powszechną informacją i edukacją oraz kontrolami przeprowadzanym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej mają zachęcić jak największą liczbę użytkowników palenisk węglowych do zmiany źródła ogrzewania na przyjazne środowisku.

Chociaż ocieplenie klimatu kojarzy się głównie z problematyką ochrony powietrza, wpływa ono także na wszystkie pozostałe komponenty środowiska. Działania Gminy obejmują zatem ochronę ujęć wody tak, aby zapewnić ciągłość dostaw tego jakże cennego zasobu. W celu ograniczenia zużycia wody pitnej do celów innych niż spożywcze (np. do podlewania ogródków) planowane jest uruchomienie w 2020 r. programu dotacyjnego mającego zachęcać do gromadzenia deszczówki.

Innym istotnym aspektem ograniczenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczające go środowisko zapewnienie opieki zwierzętom, które ponoszą konsekwencje działalności człowieka. Burmistrz przypomniał o kilku kluczowych działaniach Gminy w tym zakresie, do których należą m.in. udzielanie opieki rannym dzikim zwierzętom, ograniczanie bezdomności psów i kotów, przenoszenie płazów przez ruchliwe ulice, zapewnianie zastępczych miejsc lęgowych czy sadzenie łąk kwietnych.

Ostatnią częścią konferencji była dyskusja, w której uczestnicy chętnie wzięli udział. Burmistrz rzeczowo i merytorycznie odpowiadał na wszystkie zadane pytania, co nie było zadaniem łatwym, gdyż zagadnienia poruszane przez lokalną społeczność dotyczyły wszelkich aspektów ochrony środowiska: od problematyki zmian klimatycznych, przez planowanie przestrzenne, zrównoważoną energię, niską emisję, właściwe postawy konsumenckie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, na różnorodności biologicznej kończąc. Uczestnicy szczególnie chętnie korzystali również z możliwości zadania pytań ekspertowi – Panu dr hab. Jackowi Pniewskiemu, który na wszystkie udzielał wyczerpujących odpowiedzi i pozostał do dyspozycji mieszkańców także po zakończeniu spotkania.

Podczas konferencji inicjatorki społecznego aktywizmu “ALARM DLA KLIMATU – PIASECZNO” rozdawały ulotkę antysmogową ulotka antysmogowa (pdf)

dot. zagrożeń płynących ze strony smogu i możliwości walki z niską emisją, a także zapraszały zainteresowane osoby do włączenia się i współpracy na rzecz środowiska, klimatu i lepszej przyszłości dla nas i naszych dzieci. Kontakt do grupy:

Fb/Alarm-dla-Klimatu-Piaseczno

alarmdlaklimatu.piaseczno@gmail.com

Na zakończenie konferencji wybrzmiała prośba o organizowanie częstszych spotkań mieszkańców z przedstawicielami gminy, podczas których dyskutowano by i wspólnie szukano dobrych rozwiązań konkretnych problemów środowiskowych.