Konferencja poświęcona alienacji rodzicielskiej, przemocy rówieśniczej i w rodzinie oraz cyberprzemocy

390
Konferencja alienacja rodzicielska. Grafika ze zdjęciem smutnego chłopca.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza na Konferencję poświęconą tematyce alienacji rodzicielskiej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej.

Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na problem alienacji rodzicielskiej oraz dać przestrzeń do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wypracowania kierunków przeciwdziałania powyższej formie przemocy. Podczas konferencji zostanie omówione zjawisko alienacji rodzicielskiej, jej wpływ na dziecko i rodzinę, jej konsekwencje oraz mechanizmy.

Spotkanie odbędzie się 30.09.2022 r. w Leonardo Royal Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://forms.gle/iUNqLU8mhGGcuvW9A.

program przemoc plakat

Organizatorzy zapewniają bezpłatny poczęstunek, materiały konferencyjne i tłumaczenie migowe.