Konkurs dla przedszkoli i szkół “Ekocyrkularni”

306
Plakat konkursu dla przedszkoli i szkół Ekocyrkularni
Konkurs dla przedszkoli i szkół "Ekocyrkularni"

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu “Ekocyrkularni”, który popularyzuje wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego. Zgłoszenia będą przyjmowane od 2 września do 15 października 2024 r.

Celem konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli.

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone w przedszkolu lub szkole zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych takich jak dni otwarte, konkursy, imprezy czy warsztaty. Zgłoszone aktywności powinny angażować społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym.

Formularz zgłoszenia oraz więcej informacji: www.mazovia.pl