Konkurs na animatora

615

Ogłaszamy otwarty konkurs na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych i ogólnorozwojowych dla dzieci 0-3 lata oraz 4-6 lat w sezonie 2019/2020.
Nasza oferta jest skierowania do dzieci, młodzieży, aktywnych zawodowo dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
Zajęcia mają na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci oraz popularyzację literatury dziecięcej.
Prowadzący zajęcia instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone sale, a także salę widowiskową, przestrzeń wystawienniczą oraz minisalę kinową. Szukamy instruktorów do prowadzenia zajęć z najmłodszymi uczestnikami od 3 do 6 roku życia.
Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu na animatora
Oferta na animatora
(Każdy zgłaszający się może przedstawić więcej niż jedną ofertę. Prosimy uzupełnić oddzielną tabelę na każde z proponowanych zajęć)
Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem na adres:
dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
W temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie zajęć – imię i nazwisko”
Termin przesyłania dokumentów: do 28 czerwca 2019 r.
Informacji o konkursie udzielają:
Mariola Strzelczyk – osiedledzieci@biblioteka-piaseczno.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lipca 2019 r.

Źródło: Biblioteka Publiczna : Konkurs na animatora