Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2018

521

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2018.
Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2018