Konkurs na Piaseczyński Quest Rowerowy

1218
Konkurs Piaseczyński Quest Rowerowy
Konkurs Piaseczyński Quest Rowerowy "Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno"

Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza konkurs pn. “Rowerem przemierzamy gminę Piaseczno”.

Celem konkursu jest zachęcenie lokalnej społeczności do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez korzystanie z roweru jako ekologicznej formy transportu, a także podniesienie świadomości mieszkańców gminy Piaseczno w zakresie niskoemisyjnych sposobów przemieszczania się oraz możliwości spędzania wolnego czasu w sposób przyjazny dla środowiska. Konkurs zachęcić ma do refleksji nad możliwościami ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz konsekwencjami decyzji podejmowanych przez społeczeństwo w zakresie wyboru środków lokomocji. Zadaniem konkursu jest również uwrażliwienie na piękno krajobrazu, zmotywowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz odkrywania, poznawania i dzielenia się informacjami na temat miejsc położonych na terenie gminy Piaseczno wartych uwagi. Konkurs ma za zadanie zainteresować zarówno lokalną społeczność, jak i odwiedzających oraz gminę Piaseczno gości  jej przyrodą, historią i kulturą.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu Questu rowerowego obejmującego swoim zasięgiem gminę Piaseczno. Quest to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań i radości odkrywania. Autorzy Questu tworzą nieoznakowane szlaki, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie w terenie odpowiedzi na zagadkę. Questy można rozwiązywać idąc pieszo czy podczas przejażdżki na rowerze. Istnieją nawet Questy kajakowe! Na terenie giny Piaseczno przygotowano do tej pory kilka Questów, lecz nie ma wśród nich żadnego Questu rowerowego. Czas to zmienić!

Piaseczyński Quest rowerowy należy opracować w taki sposób, aby podczas jego rozwiązywania istniała możliwość poznania piaseczyńskiej przyrody, historii lub interesujących miejsc związanych z miejscową tradycją czy krajobrazem. Tematyka Questu może być dowolna: dendrologiczna, kulturowa, historyczna czy mieszana…. Quest należy opracować w taki sposób, aby do jego rozwiązania nie potrzebne były mapy czy znakowane szlaki turystyczne. Wskazówki informujące o trasie, którą należy przebyć w celu rozwiązania zagadek powinny być zawarte w treści Questu.

Przykładowe Questy można znaleźć na stronach internetowych: www.questing.pl ; www.bestquest.pl ; www.questy.com.pl

Na autorów najciekawszych Questów czekają atrakcyjne nagrody: za zajęcie 1 miejsca bon upominkowy do jednej z popularnych sieci sklepów o wartości 600 zł, za zajęcie 2 miejsca bon o wartości 500 zł, a za zajęcie 3 miejsca bon o wartości 400 zł. Przewidziane są także wyróżnienia o wartości 200 zł. Nagrody ufundowane przez gminę Piaseczno wzbogacone zostaną o materiały promocyjne zapewnione przez Ministerstwa Infrastruktury oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych tj. dedykowane tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu butelki na wodę i maseczki.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w terminie do 6 listopada 2020r. w formie papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5a, 05–500 Piaseczno) pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem oraz oświadczeniem dotyczącym przeniesienia autorskich praw majątkowych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Zgłoszenie uczestnictwa
Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!