Konkurs językowo – plastyczny ‘JUMP’

1297

Fundacja Dzieci Zdolnych COGITO oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu językowo – plastycznego ‘JUMP’. Celem konkursu jest promowanie kreatywnego nauczania języka angielskiego w oparciu a aktywność twórczą dzieci.

Dzieci doświadczą procesu powstawania książki oraz rozwiną umiejętność mówienia po angielsku. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci od 3 do 9 roku życia. Zgłaszać się mogą przedszkola, szkoły, placówki kulturalne oraz rodzice. Prace nadsyłamy do 20 grudnia 2019 r. Każda placówka, która zgłosi min. 25 dzieci dostanie książkę “Poezja i Sztuka dla Kreatywności – Inspiracje” – nagrodzoną najwyższą nagrodą w Polsce za innowacyjność w nauczaniu języka angielskiego na skalę europejską : ELL 2016.

Wszystkie informacje, regulamin, dokumenty oraz scenariusze dla nauczycieli dostępne są na stronie www.rzezucha.com w dziale aktualności.