Konsultacje społeczne w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

1160
Hałas, na grafice ucho i wykres dźwięku.
foto freepik.com

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego trwają prace nad projektem uchwały dotyczącej ochrony środowiska przed hałasem. Zachęcamy do składania wniosków i uwag oraz udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Mieszkańcy gminy Piaseczno często zgłaszają uwagi dotyczące hałasu związanego zarówno z funkcjonowaniem trasy S7, jak i hałasu lotniczego. Kontrolą spełniania norm dotyczących hałasu zajmuje się Marszałek Województwa Mazowieckiego. Obecnie przygotowywana jest uchwała dotyczącej ochrony środowiska przed hałasem. Zachęcamy mieszkańców do składania swoich uwag i wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zapisów uchwały. Konsultacje potrwają do 2 maja 2024 r.

Wnioski i uwagi można składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
  2. ustnie w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych;
  3. pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl,
  4. za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Aby przybliżyć mieszkańcom województwa główne założenia programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne w formie online. Odbędzie się ono 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować, a następnie, na podany adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.

Rejestracja na spotkanie: www.events.teams.microsoft.com.

Więcej informacji: www.mazovia.pl