konsultacje DK79. Na grafice projekt przebudowy drogi.
Fragment projektu Value Engineering Sp. z o.o.

Projektanci przygotowujący koncepcję rozbudowy drogi krajowej 79 na odcinku od ul. Syrenki w Piasecznie do obwodnicy Góry Kalwarii zapraszają na spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Piaseczno.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2023 roku w hali Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w Piasecznie o godzinie 17.00.

Z propozycjami projektantów odnośnie odcinka DK79 przebiegającego przez teren gminy Piaseczno można się zapoznać na stronie: value-eng.pl/blog. Na stronie internetowej można również pobrać formularz służący do zgłaszania uwag (jak zapewniają organizatorzy, formularze będą również dostępne podczas spotkania).

Czas na składanie uwag upływa 4 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu). Można je przesyłać drogą mailową: koncepcja@dk79.pl lub pocztą tradycyjną: Value Engineering Sp. z o.o., Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa.

Gmina Piaseczno jest w kontakcie z projektantami od ubiegłego roku.

– Droga w zaproponowanym kształcie, w tym parametry dotyczące dopuszczalnej prędkości, zważywszy na to, że DK79 biegnie w sąsiedztwie ścisłego centrum miasta, budzi nasze obawy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Przygotowaliśmy alternatywną propozycję rozwiązań drogowych, uwzględniającą potrzeby miasta i jego mieszkańców, a nie tylko ruchu tranzytowego, co ze zrozumiałych względów jest traktowane przez GDDKiA priorytetowo. Nasze propozycje zostały przekazane projektantom, jesteśmy również gotowi przedstawić je podczas spotkania z mieszkańcami – dodaje burmistrz.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w spotkaniu oraz zgłaszania uwag i wyrażania opinii na temat zaproponowanych rozwiązań.