Korpus Wsparcia Seniorów

2192

W dniu 27 października Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny, sąsiadów czy znajomych. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu tym osobom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.

Koszty zakupów i posiłków pokrywa Senior

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta już z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pozostali Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy w odpowiedzi na apel nie opuszczają mieszkania, a nie mają żadnego innego wsparcia mogą zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Jak się skontaktować

Osoba przyjmująca zgłoszenie na Infolinii pod numerem 22 505 11 11 przekaże prośbę o pomoc do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby czy dostarczenie posiłków.

Dotychczas ośrodek udzielił wsparcia 16 osobom. Pomoc w obsłudze programu zadeklarowali też wolontariusze.

Szczególne podziękowania

– Dziękujemy wszystkim zgłoszonym wolontariuszom za chęć wsparcia Seniorów a także pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – składa podziękowania Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. Wśród wolontariuszy są radni gminy Piaseczno, którzy już w piątek zgłosili swoją gotowość pomocy, a także harcerze z hufca ZHP w Piasecznie pod przewodnictwem Pani Katarzyny Walendziak oraz inni mieszkańcy naszej gminy – dodaje pani wiceburmistrz.

– Chciałabym jeszcze raz podziękować Dyrekcji i Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dotychczasowe działania związane z pandemią. Od marca wykonują oni dodatkowe zadania polegające na obsłudze mieszkańców przebywających na kwarantannie, izolacji, pomocy Seniorom, pozyskiwanie żywności i wspaniale się z tych zadań wywiązują –podkreśla Hanna Kułakowska-Michalak.

Strona informacyjna dla seniorów: www.senior.gov.pl.