Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła

3282

Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki. Wartość całego projektu: 1 998 811,20 zł. Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język angielski
4. Język niemiecki
5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
7. Naukowe Show (pokazy z suchym lodem, ciekłym azotem)
8. ROBO-Lab
9. Laboratorium Kodowania
10. Półkolonie naukowe Szalony Naukowiec

Projekt „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w trzech piaseczyńskich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, Szkole Podstawowej w Złotokłosie i Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

pasek logotypu