Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

2053

Okres pracy zdalnej w szkołach przedłużony został do Świąt Wielkanocnych. Podobnie przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte do 14 kwietnia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje w komunikacie MEN
Komunikat MEN