Kurs kierownik / wychowawca wypoczynku

78
Kurs kierownik / wychowawca wypoczynku

MAZOWIECKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR
Dar Sport Tour
prowadzi obecnie rekrutację na kurs w terminie od 27.10.2020 do 11.12.2020
Kierownik/ wychowawca  wypoczynku
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 .10. 2020 r.
 
Program kursu na kierownika wypoczynku:
Planowanie pracy wychowawczej
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
– podział na grupy
– wybór samorządu
– rada kolonii – obozu
– rozkład dnia
– rada wychowawców
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku,
w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
1) zdrowia i higieny
2) przejazdu na miejsce wypoczynku
3) trwania wypoczynku
4) przeciwpożarowym
5) korzystania z obszarów wodnych
6) poruszania się po drogach
7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8) norm żywienia
9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)
Razem: 10 godz.
w tym: 7 godz. Wykładów i ćwiczeń
3 godz. Zajęcia praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu
 
Miejsce rozpoczęcia kursu: sala konferencyjna – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Gen. Wł. Sikorskiego 20
Kurs na wychowawców wypoczynku – rozpoczęcie po zebraniu grupy ( wymagania wstępne- minimum średnie wykształcenie).
Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z przepisami MEN.
Opłata za szkolenie wynosi 200 zł.
                       
Mazowieckie Centrum Kształcenia Kadr – Dar   Sport Tour
Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 2 grudnia 2019 roku
Tel. 606542444, 692398745 e-mail:  dariusz.kluszczynski@soswwp.edu.p    
  Fb Darek Kluszczyński    fp Dar Sport Tour

Źródło: GOSIR : Kurs kierownik / wychowawca wypoczynku