Liście to nie śmieci – akcja edukacyjna Alarmu dla Klimatu

940
Liście to nie śmieci - baner
Liście to nie śmieci - baner

Trwa akcja edukacyjna grupy Alarm dla Klimatu Piaseczno, zachęcająca do pozostawiania liści na terenie ogrodów i parków. Akcję objął patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. Chcesz pomóc w kolportażu ulotek? Zgłoś się do Biura Promocji i Kultury.

Pierwsze tygodnie jesieni za nami, liście lecą z drzew. A kiedy mamy weekend, nie pada i jest stosunkowo ciepło, to z z wielkim zapałem przystępujemy do przygotowywania ogrodu do zimy, kopiemy, przesadzamy i rzecz jasna wygrabiamy często do gołej ziemi, a to duża strata dla środowiska.

LIŚCIE TO NIE ŚMIECI

Nie powinny trafiać do worków tylko służyć dalej środowisku. – Pozostawianie opadłych liści oznacza wiele korzyści – mówi dr Tomasz Figarski współpracujący z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. – Opadające liście tworzą ściółkę, która w miarę akumulacji i rozkładu tworzy poziom organiczny gleby. Powstająca próchnica zasila glebę, a w konsekwencji rosnące w niej rośliny, w składniki odżywcze. Liście są więc naturalnym nawozem organicznym. Działanie przeciwne, dokładne wygrabianie opadłych liści, powoduje wyprowadzanie z ekosystemu zmagazynowanych w liściach składników pokarmowych, które powinny wrócić do gleby, dopełniając cyklu obiegu materii. Tego rodzaju działania, realizowane przez wiele lat, obniżają witalność ekosystemu i występujących w nim roślin – dodaje.

Dr Figarski zwraca uwagę, że opadłe liście i powstała z nich próchnica dają schronienie i zapewniają pokarm wielu organizmom – bezkręgowcom, np. owadom i pajęczakom, jak i większym zwierzętom – gryzoniom czy jeżom. – Drobne organizmy glebowe (np. nicienie, wrotki, skoczogonki), choć często niewidoczne gołym okiem, pełnią kluczową rolę dla funkcjonowania ekosystemu i wpływają na inne poziomy troficzne. W liściach chętnie żerują ptaki – drozdy, strzyżyki, grzywacze, ptaki krukowate, dla których stanowią one jesienną i zimową spiżarnię. Parki pozbawione liści są ekosystemami zubożałymi pod względem bogactwa zamieszkujących je zwierząt – tłumaczy.

Podsumujmy i wypunktujmy, że liście to:

  • pokarm dla roślin, grzybów i zwierząt żyjących na naszych działkach
  • dom, miejsce życia wielu gatunków zwierząt i roślin (pod liśćmi zimują jeże, kryją się zawilce, przylaszczki i przebiśniegi
  • kołdra, która chroni glebę przed przesuszeniem i nadmiernym wychłodzeniem, a rośliny i żyjące w ściółce zwierzęta przed przymrozkami
  • element ściółki, ważny i niezbędny składnik ekosystemu leśnego. Rozkładające się liście nawożą glebę i jednocześnie same tworzą jej kolejne warstwy.
  • ograniczenie ubijania wierzchniej warstwy gleby, co ma znaczenie dla znajdujących się płytko pod powierzchnią gleby korzeni drzew i krzewów. Znaczne zagęszczenie gleby w tej warstwie bywa przyczyną pogorszenia stanu krzewów i drzew.

Co zrobić z nadmiarem liści

Jeśli występuje na naszej działce nadmiar opadłych liści, można go wrzucić do kompostownika, dzięki czemu wytworzy się naturalny nawóz do ogrodu. Można też usypać z nich pryzmę, która ustabilizowana dodatkowo gałęziami stanowić będzie schronienie np. dla jeży. Liście podrzucone pod krzewy zwiększą ich mrozoodporność. Nadmiar liści może się komuś przydać – poszukaj odbiorcy dając ogłoszenie na grupach na Facebooku typu Uwaga – śmieciarka jedzie czy na stronie http://oddamodpady.pl/

Zniżka opłaty za odpady gdy kompostujesz

Od 1 października 2020 roku w gminie Piaseczno można skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za odpady, gdy posiada się na działce i używa kompostownika. Wysokość zwolnienia w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku została ustalona uchwałą nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. i wynosi 2,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Aby skorzystać z w/w zniżki należy złożyć deklarację DOZ-1.

Skorzystanie ze zniżki będzie skutkowało, tym, że właściciel nieruchomości odpady biodegradowalne (kuchenne i ogrodowe) będzie musiał zagospodarować we własnym zakresie, a tym samym nie będzie mógł ich wystawić przed nieruchomość i wywozić do PSZOK.

Zakaz spalania liści

Liści i innych roślinnych części nie wolno spalać, jest to działanie zabronione ustawowo. Zakaz spalania liści i gałęzi na działkach i w ogrodach obowiązuje nas na mocy art. 30 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., który zakazuje przetwarzania odpadów (w tym spalania) poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne, co w praktyce oznacza tyle, że nie wolno nam na działce spalać odpadów roślinnych, ale możemy je samodzielnie kompostować.

Dmuchawy spalinowe tylko zwiększają smog

Od tego roku w okresach złej jakości powietrza nie będzie można również używać dmuchaw spalinowych, o czym mówi Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. Odstąpienie od używania dmuchaw do sprzątania liści jest ważne z uwagi na to, że takie dmuchawy przyczyniają się do zwiększania problemu smogu m.in. poprzez ponowne podnoszenie opadłych pyłów.

Zatem zmieńmy nasze nawyki i ocalmy bioróżnorodność.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ EDUKACYJNĄ ALARMU DLA KLIMATU, UDOSTĘPNIJ JĄ NA FACEBOOKU CZY INSTAGRAMIE, POMÓŻ W JEJ KOLPORTAŻU.

Ulotki w wersji papierowej są dostępne w Biurze Promocji i Kultury przy ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie. Każdy, kto chciałby pomóc w ich kolportażu jako wolontariusz, proszony jest o kontakt telefoniczny pod nr. 22 70 17 650.

Ulotka Liście to nie śmieci (.pdf 2,03 MB)

Źródło: Alarm dla Klimatu Piaseczno, www.wprost.pl