Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu dot. sprzedaży dz. ewid. nr 115/65 i 115/66 obręb 35 miasto Piaseczno

100

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu dot. sprzedaży dz. ewid. nr 115/65 i 115/66 obręb 35 miasto Piaseczno