Literacka Mapa Piaseczna

5383
Literacka Mapa Piaseczna
Literacka Mapa Piaseczna

„Literacka Mapa Piaseczna” to projekt zrealizowany w 2016 r. przez Fundację ARKA im. Józefa Wilkonia oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu było zintegrowanie społeczności Piaseczna oraz zapoznanie jej z literacką historią miasta i okolic. W Piasecznie i okolicach mieszkali m.in.: Wanda Dąbrowska, Maria Dąbrowska, Aleksander Kamiński, Wacław Radwan, Wacław Borowy i wielu innych. Założony cel został osiągnięty poprzez zaangażowanie wolontariuszy wywodzących się z lokalnej społeczności (przede wszystkim młodzieży) w szukanie i zbieranie informacji oraz osobistych wspomnień mieszkańców o miejscach związanych z literaturą. Uczestnicy projektu odkrywali interesujące miejsca w swoim otoczeniu a będąc pod merytoryczną opieką profesjonalistów zdobyli umiejętności redagowania i ilustrowania materiałów faktograficznych. Zredagowane teksty i fotografie posłużyły do stworzenia i wydania ilustrowanej mapy literackiej Piaseczna, która zaprezentowana została współmieszkańcom podczas Święta Biblioteki – Festiwalu Pięknej Książki 17 września 2016 r.

Opracowanie Literackiej Mapy Piaseczna ujawniło w naszych okolicach zaskakująco wiele tropów i związków z osobami tworzącymi polską książkę. Było tego tak dużo, że mapka rozrosła się do stustronicowej książeczki. Mimo tej objętości opisuje ona tylko wybraną przez wolontariuszy grupę postaci. Nie brakuje wśród nich artystów najwybitniejszych, rekordzistów sprzedanych nakładów, najlepszych ilustratorów, wybitnych literaturoznawców. Towarzyszy im grono autorów różnych form literackich oraz osób, które wywarły wpływ na powstanie lektur.

Publikację można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno.

Opublikowano: 29 marca 2017 r.