Lokalne symbole Polski – debata społeczna

5696

Nasza biblioteka została wybrana do przeprowadzenia pilotażowej wersji debaty pt. „Lokalne symbole Polski”. Przedmiotem dyskusji będzie tożsamość lokalnej społeczności. Chcemy pokazać, że odkrycie lokalnych symboli (często nieuświadomionych) może wpływać bardzo pozytywnie na szereg czynników rozwojowych takich jak m.in. integracja społeczności lokalnej, budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego czy promocja regionu. Projekt w skali ogólnopolskiej będzie realizowany w późniejszym czasie, jednak na początku tego roku, w ramach pilotażu, organizatorzy wytypowali kilka miejscowości w Polsce, w których takie debaty odbędą się na próbę.
Debatę będzie moderował Pan Witold Radwański, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes Zarządu firmy Krokus Private Equity.
Organizatorem debaty jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wieloletni organizator Kongresów Obywatelskich. IBnGR powstał 2 grudnia 1989 roku, w formie fundacji działającej na zasadach non-profit, by wspierać naukowo wielki proces transformacji polskiej gospodarki i państwa. Inicjatorami powołania Instytutu byli Jan Szomburg i Janusz Lewandowski. Aktualnie IBnGR ma charakter think-tanku obywatelskiego:

prowadzi badania naukowe i analizy dotyczące gospodarki, państwa, społeczeństwa i polityki publicznej,
formułuje idee i koncepcje modernizacji i rozwoju Polski,
organizuje przestrzeń dla debaty i dialogu Polaków,
stymuluje autorefleksję służącą budowaniu polskiego Razem w XXI wieku,
rozwija kompetencje potrzebne Polakom dla sprostania wyzwaniom przyszłości.

www.kongresobywatelski.pl
www.facebook.com/KongresObywatelski
Termin debaty to 19.02.2018 (poniedziałek), godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w debacie do potwierdzenia obecności – promocja@biblioteka-piaseczno.pl lub telefonicznie 690 – 975 – 684. Informacji udziela Sylwia Chojnacka-Tuzimek.

Źródło: Biblioteka Publiczna : Lokalne symbole Polski – debata społeczna