Mazowieckie Rezerwaty Przyrody

1151

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zachęca do zapoznania się z filmami edukacyjnymi na temat mazowieckich rezerwatów przyrody.

Film edukacyjno-przyrodniczy wyprodukowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie na temat mazowieckich rezerwatów przyrody – pokazuje ptaki, zwierzęta i uroki mazowieckiego krajobrazu. Opowiada o ochronie przyrody. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

 

Film edukacyjno-przyrodniczy wyprodukowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie na temat mazowieckich rezerwatów przyrody – pokazuje ptaki, zwierzęta i uroki mazowieckiego krajobrazu. Opowiada o ochronie przyrody. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.