Międzynarodowy Dzień Strażaka

5121
samochód pożarniczy OSP Piaseczno

4 maja w Dzień Świętego Floriana – patrona strażaków, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji Burmistrz wraz z Zastępcami oraz Przewodniczący Rady Miejskiej przygotowali życzenia w imieniu mieszkańców do wszystkich strażaków, które przekazane zostaną podczas wieczornego spotkania z przedstawicielami Gminnego Zarządu OSP, prezesami oraz naczelnikami wszystkich siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piaseczno. Specjalne życzenia przekazane zostaną też na ręce komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Treść życzeń:

“Przypadający 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka, to podniosła chwila i odpowiedni moment aby złożyć Wam nasze wielkie wyrazy szacunku i przekazać słowa podziękowania i wdzięczności w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Piaseczno za Waszą pracę i poświęcenie.

Specyfika Waszej trudnej i niebezpiecznej służby powoduje, że stale jesteście w akcji lub oczekiwaniu na wezwanie. Obserwujemy Wasze działania ale w ferworze wykonywanych zadań nie ma zwykle czasu aby podziękować za realizację konkretnego zadania. To wynika też z tego, że tych zadań jest tak wiele, są one prowadzone w terenie, a zakres interwencji jakie podejmujecie jest bardzo szeroki.

Miniony rok, był dla Was szczególnie trudny, zakres Waszych działań powiększył się o te związane ze wsparciem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii wirusa Covid-19. W wielu przypadkach byliście na pierwszej linii, pomagając w akcjach dezynfekcyjnych jak również związanych z dystrybucją maseczek czy ściśle współpracując z MGOPS w akcjach pomocowych oraz związanych z kwarantannami.

Serdecznie dziękujemy za Waszą dotychczasową służbę społeczeństwu, życzymy dużo sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i dumy z dotychczasowych osiągnięć. Przekażcie również najserdeczniejsze życzenia i podziękowania Waszym rodzinom i najbliższym, którzy są Waszym wsparciem i martwią się o Was, za każdym razem kiedy wyjeżdżacie na akcję.”

Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza
Piotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

Podsumowanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku

Przedstawiając skrótowy raport i statystyki z działań naszych strażaków podkreślić trzeba ogromne zaangażowanie oraz liczne dodatkowe obowiązki jakie strażacy wykonywali i wciąż wykonują w związku z istniejącą epidemią Covid-19

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie Gminy Piaseczno funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).
Liczba wszystkich strażaków na terenie gminy wynosi 364 osoby.
Ilość strażaków (w wieku 18 – 65 lat posiadających odpowiednie przeszkolenie oraz badania lekarskie) mogących wyjeżdżać do działań ratowniczo-gaśniczych wynosi obecnie 178 druhów w tym 24 kobiet.
Wyposażenie sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Piaseczno :
• 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych,
• samochód specjalny z drabiną mechaniczną,
• 3 samochody specjalne służące do dowozu dodatkowego sprzętu jak np. agregatu do ładowania butli do aparatów powietrznych lub drona,
• 2 quady wraz z przyczepami do działań prowadzonych w trudnych warunkach terenowych,
• dron do działań poszukiwawczo – ratowniczych,
• 95 szt. urządzeń i sprzętów spalinowych (agregaty, piły, pompy),
• 41 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,
• 10 zestawów sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego.
W ubiegłym roku na obszarze gminy Piaseczno odnotowano 1339 zdarzenia z czego druhowie z jednostek OSP z Gminy Piaseczno brali udział w 1247 akcjach.

DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM EPIDEMII COVID-19

Działania polegające na zaopatrzeniu w indywidualne środki ochrony tj. maseczki , przyłbice , okulary ochronne, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zaopatrzenie było prowadzone dla Urzędu , szkół , przedszkoli, MGOPS oraz instytucji zewnętrznych które otrzymały wsparcie rzeczowe od Gminy
• Zakup urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji tj. przepływowe sterylizatory powietrza, urządzenia do mokrego zamgławiania pomieszczeń, lampy UV,
• Organizowanie na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych dezynfekcji terenów publicznych tj. przystanki autobusowe, stacje kolejowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne,
• Organizowanie dezynfekcji w szkołach oraz dezynfekcji lokali wyborczych prowadzonych przez zewnętrzne wyspecjalizowane firmy,
• Organizowanie dezynfekcji pomieszczeń w budynku Urzędu i filiach,
• Organizowanie miejsc kwarantanny zbiorowej na polecenie Wojewody,
• Organizowanie miejsca kwarantanny zbiorczej wraz wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
• Organizowanie dystrybucji środków ochrony indywidualnej przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego,
• Koordynacja we współpracy z MGOPS i jednostką OSP Piaseczno – działań związanych z obsługą mieszkańców Gminy przebywających na kwarantannach.

Wydane środki na działania związane z epidemią Covid-19 – 1 065 328,87 zł

Działania strażaków podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń

Strażacy z jednostek OSP brali aktywny udział w akcjach związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa na terenie Gminy. Uczestniczą także w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

 

Ważniejsze zakupy sprzętu w 2020 r.:
• zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Chojnów łączny koszt 1 199 988,00 zł,
• zakup namiotów pneumatycznych z pompką elektryczną oraz oświetleniem lampami LED dla OSP: Chojnów, Jazgarzew, Piaseczno łączny koszt 85 036,05 zł,
• Zestaw akumulatorowych narzędzi hydraulicznych Lukas Edraulic II – za kwotę 60000,00 zł,
• Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Złotokłos – dotacja Gminy 50000,00 zł ( całkowity koszt zakupu 87000,00 zł),
• zakup pralnico – wirówki oraz suszarki bębnowej do prania i impregnacji ubrań bojowych dla OSP Piaseczno za 45 018,00 zł.

Łączna kwota środków wydatkowanych na działalność 7 jednostek  OSP w 2020 roku wyniosła 2 130 602,57 złotych (w tym zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19, płacone z rezerwy kryzysowej w kwocie 122 059,05 zł)