Dom Zośki. Grafika z drewnianym domem.

Gmina Piaseczno otrzyma 1 000 000 zł dotacji na remont zabytkowego domu Rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym. Mieszkańcy mają szansę wypowiedzieć się na temat swoich oczekiwań odnośnie funkcji, jakie będą realizowane w Domu “Zośki” po modernizacji.

Fundacja Most the Most w październiku 2022 roku ogłosiła w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim I Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy mogli zgłaszać zabytki, które ich zdaniem powinny zyskać nowe życie.

– Otrzymaliśmy od mieszkańców tych województw 1567 zgłoszeń na 95 zabytkowych obiektów. Wśród nich znalazło się 37 zabytków z województwa mazowieckiego, 25 z lubelskiego i 33 z podkarpackiego. Ocenę formalną przeszły 72 zabytki (pozostałe nie spełniły kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną) – informuje Róża Zabojszcz z Fundacji Most the Most.

Zwycięzcą I Konkursu Nasz Zabytek w województwie mazowieckim został Dom “Zośki”. Gmina Piaseczno ma szansę pozyskać milion złotych dotacji od Fundacji Most the Most. Założeniem konkursu jest inicjatywa i uczestnictwo mieszkańców w procesie decyzyjnym na każdym etapie, dlatego w II Konkursie organizatorzy czekają na pomysły i sugestie mieszkańców odnośnie funkcji, jaką będzie pełnił budynek po modernizacji. Oczywiście na ostateczne decyzje wpływ mieć będą uwarunkowania techniczne i ograniczenia wynikające z wielkości budynku i jego zabytkowego charakteru. Swoimi pomysłami i opiniami można się podzielić w ankiecie dostępnej na stronie Fundacji od 13 stycznia do 3 lutego 2023 r. Pomysł można zgłosić również telefonicznie: +48 517 884 088 lub 22 47 55 111.

Historia i teraźniejszość

Pod koniec 2017 roku gmina zakupiła ten cenny ze względu na historyczną i architektoniczną wartość budynek, by ocalić dziedzictwo materialne, ale też odpowiedzieć na apele lokalnej społeczności, która od lat wskazywała, że obiekt o tak historycznym, wręcz symbolicznym znaczeniu, powinien pełnić funkcję “domu spotkań z historią” – inspirującego i wspierającego aktywność mieszkańców. Po wykonaniu wszelkich badań historycznych, ekspertyz technicznych i uzgodnień konserwatorskich, sporządzony  został projekt inwestycji i otrzymaliśmy  wreszcie pozwolenie na budowę. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego opartego o tę dokumentację, koszt remontu zabytkowego drewnianego budynku został oszacowany na kwotę około 6,3 mln zł.

Po modernizacji Dom “Zośki” ma pełnić funkcje kulturalno-oświatowo-muzealne i docelowo stać się jedną z filii Muzeum Piaseczna. Program funkcjonalno–użytkowy wypracowano we współpracy z przyszłymi użytkownikami „Domu Zośki”, tj. harcerzami, Centrum Kultury w Piasecznie i Muzeum Regionalnym (które zastąpi nowa jednostka – Muzeum Piaseczna), a także wszystkimi organizacjami i osobami zaangażowanymi w ratowanie Domu “Zośki”, w tym oczywiście Fundacją Dom „Zośki”.

Na terenie kupionej przez Gminę Piaseczno nieruchomość od 2018 roku organizowane są spotkania związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Angażują one lokalną społeczność, harcerzy, miłośników historii do wspólnego wspominania historycznych wydarzeń i Rodziny Zawadzkich.

Gmina Piaseczno uzyskała pozwolenie na budowę i jest gotowa na ogłoszenie przetargu na realizację. Dodatkowe środki na realizację tej inwestycji zwiększają szansę na szybkie rozpoczęcie procedury przetargowej i rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji jeszcze w tym roku.

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania budynku, ma w nim powstać ekspozycja przypominająca Rodzinę Zawadzkich, oddaną pracy społecznej i zaangażowaną w walkę o niepodległość Polski. Druga część ekspozycji poświęcona będzie Szarym Szeregom. Opowieść o historii działalności harcerskiej w okresie II wojny światowej oraz ich roli w Powstaniu Warszawskim będzie łączyć się z powojenną historią harcerstwa na terenie gminy Piaseczno. Tradycje harcerskie w Piasecznie są bardzo silne. Hufiec Piaseczno kształtuje już kolejne pokolenia młodych Piasecznian, a spotkania w ogrodzie Domu “Zośki” przy okazji świętowania kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, to już lokalna tradycja.

Wszystkie zawarte w przygotowanym programie założenia nie oznaczają jednak, że nie ma tu miejsca na inne, ciekawe a zgodne z historycznym i zabytkowych charakterem obiektu propozycje.  Dlatego serdecznie zapraszamy do podzielenia się pomysłami na to, jakie funkcje Dom “Zośki” mógłby pełnić po remoncie. Fundacja Most the Most przygotowała dla Państwa w tym celu ankietę. Zachęcamy do jej wypełnienia.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ