Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Złotokłosie w 2017 roku

642

Gmina Piaseczno informuje, że wzorem lat ubiegłych, będzie funkcjonował mobilny punkt zbiórki odpadów segregowanych zlokalizowany na placu targowym przy ul. 3 Maja w Złotokłosie. Punkt będzie czynny w godzinach 09.00-17.00 zgodnie z poniższym harmonogramem
8 kwietnia 2017
20 maja 2017
17 czerwca 2017
15 lipca 2017
19 sierpnia 2017
16 września 2017
21 października 2017
18 listopada 2017
W mobilnym punkcie mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące odpady:
• Odpady wielkogabarytowe
• Gałęzie, trawa, liście
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• Zużyte baterie i akumulatory
• Przeterminowane leki
• Termometry i inne odpady zawierające rtęć
• Zużyte oleje w opakowaniach
• Resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• Opony (max. 4 szt. na jednego mieszkańca)
• Frakcje surowcowe opakowaniowe
• Odpadowe środki chemiczne
• Środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach.
Punkt nie będzie zbierać m.in. gruzu z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów oraz popiołu z palenisk domowych.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Złotokłosie w 2017 roku