Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: specjalista rzemieślnik -1/2 etatu

912

OGŁOSZENIE O NABORZE
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie,
ul. Kościuszki 49 , 05-500 Piaseczno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy : specjalista rzemieślnik   -1/2 etatu
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: specjalista rzemieślnik -1/2 etatu