Modernizacja Domu „Zośki”

4534
Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie Domu Zośki

Gmina Piaseczno podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację zabytkowego budynku w Zalesiu Dolnym.

Umowa obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego zawierającego roboty rozbiórkowe i roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnej, zamiennej decyzji pozwolenia na budowę, uwzględniającej zmianę sposobu użytkowania. Projekt będzie na bieżąco uzgadniany z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Za niemal 200 tys. złotych prace wykona firma EMGIEprojekt Sp. z o.o. z Kielc. Jednym z warunków przy wyborze projektanta było doświadczenie w zabytkowym budownictwie drewnianym.

– Dom „Zośki” jest niezwykle cennym obiektem nie tylko ze względu na swój zabytkowy charakter, ale przede wszystkim ze względów sentymentalnych. Wiąże się z nim historia rodziny Zawadzkich oraz kultowej postaci pokolenia Kolumbów, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nie mogliśmy dopuścić, aby nieruchomość, będąca elementem naszej tradycji i tożsamości, popadła w ruinę, dlatego gmina najpierw wykupiła ten obiekt, dokonała inwentaryzacji i zabezpieczeń, a teraz planuje przywrócić mu dawną świetność i wykorzystać na cele publiczne – dodaje burmistrz.

W najbliższym czasie gmina będzie też rozstrzygać zapytanie na wykonanie demontażu pakuł i przeprowadzenie fumigacji w tym zabytkowym budynku, zlokalizowanym przy ul. Królowej Jadwigi 11. Fumigacja ma za zadanie skutecznie zwalczyć szkodniki drewna niszczące Dom „Zośki”.