Modernizacja stacji przeładunkowej PUK Piaseczno i wymiana floty

1380
Modernizacja stacji przeładunkowej PUK Piaseczno i wymiana floty. Na grafice wizualizacja zmodernizowanej stacji.
Wizualizacja zmodernizowanej stacji przeładunkowej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych planuje w najbliższym czasie modernizację stacji przeładunkowej. Stopniowo wymieniane na nowe są również samochody wykorzystywane do odbioru odpadów od mieszkańców.

W 2022 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piasecznie rozpocznie modernizację stacji przeładunkowej.

– Planujemy budowę nowej i nowoczesnej hali przeładunkowej przeznaczonej do przeładunku odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy, z podziałem na poszczególne frakcje powstałe w wyniku selektywnej zbiórki odpadów – mówi Grzegorz Tkaczyk, prezes PUK Piaseczno. – Odpady, po przywiezieniu w mniejszych kontenerach (bądź przez pojazdy specjalistyczne, tzw. śmieciarki) i rozładowaniu, będą za pomocą ładowarki kołowej rozlokowywane w osobnych boksach z podziałem na frakcje. Po zebraniu odpowiedniej ilości odpadów danego rodzaju będą załadowywane i odbierane przez większe samochody, a następnie przewożone do instalacji posiadających wymagane przepisami prawa zezwolenia na segregację, przetwarzanie, recykling i odzysk odpadów.

Budynek nowej hali przeładunkowej został wstępnie zaprojektowany jako jednoprzestrzenna hala o wymiarach długości ok. 60 m i szerokości ok. 35 m oraz wysokości wnętrza ok. 10 m, licząc do płaszczyzny wewnętrznej dachu. Na dachu hali zlokalizowana zostanie instalacja fotowoltaiczna zapewniająca pełną autonomiczność i samowystarczalność energetyczną obiektu. Oprócz hali przeładunkowej w obiekcie znajdzie się część biurowo-socjalna dla obsługi.

Modernizacja floty

Poza przygotowaniami do budowy nowej stacji przeładunkowej, spółka rozpoczęła również proces wymiany floty pojazdów specjalistycznych (tzw. śmieciarek) przeznaczonych do obsługi mieszkańców gminy Piaseczno na bardziej nowoczesne. Wymiana floty będzie realizowana stopniowo, w ramach możliwości finansowych spółki i powinna zakończyć się w połowie 2024 r.

– Jednak pierwsze nowe pojazdy wyjadą na ulice Piaseczna już w lutym tego roku – mówi Grzegorz Tkaczyk. – Będą to cztery fabrycznie nowe, ekologiczne śmieciarki na podwoziach marki Scania i Iveco, zasilane wyłącznie gazem ziemnym CNG (ang. compressed natural gas), tym samym, który zasila piece centralnego ogrzewania i kuchenki gazowe. Będą to więc pojazdy ciche i niskoemisyjne, co powinno znacząco ulepszyć jakość obsługi mieszkańców i zmniejszyć uciążliwości związane z odbiorem opadów komunalnych.

W lutym do obsługi mieszkańców Piaseczna zostaną skierowane także dwa mniejsze nowe pojazdy wyposażone w tzw. wannę szczelną, zabezpieczającą przed ewentualnymi wyciekami transportowanych substancji. Pojazdy te zostaną przeznaczone przede wszystkim do odbioru półpłynnych odpadów biodegradowalnych (tzw. BIO kuchenne, BIO ogrodowe). Kolejne cztery pełnogabarytowe (trzyosiowe) pojazdy zostaną pozyskane i skierowane do obsługi mieszkańców Piaseczna do końca 2022 r. Następne pojawią się w latach 2023–2024.

– Łącznie w latach 2022–2024 spółka planuje pozyskać dwadzieścia nowych pojazdów, co nie tylko zwiększy komfort i terminowość obsługi mieszkańców gminy Piaseczno, ale też pozwoli ograniczyć koszty związane z serwisem dotychczas użytkowanych i wyeksploatowanych śmieciarek.