MPZP – Piaseczno (22) – Nr uchwały 1481/XLVIII/2014 – UiA.6721.51.2014.AA

381

MPZP – Piaseczno (22) – Nr uchwały 1481/XLVIII/2014 – UiA.6721.51.2014.AA Przystąpienie do MPZP – Piaseczno – 1481/XLVIII/2014 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno – UiA.6721.51.2014.AA

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : MPZP – Piaseczno (22) – Nr uchwały 1481/XLVIII/2014 – UiA.6721.51.2014.AA