MPZP – Piaseczno (65) – Nr uchwały 1348/XLIV/2014 – UiA.6721.28.2014.AA

346

MPZP – Piaseczno (65) – Nr uchwały 1348/XLIV/2014 – UiA.6721.28.2014.AA Przystąpienie do MPZP – Piaseczno – 1348/XLIV/2014 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno – UiA.6721.28.2014.AA
Zmiana przystąpienia do MPZP – numer uchwały 1385/XLV/2014
Zmiana przystąpienia do MPZP – numer uchwały 423/XVII/2019

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : MPZP – Piaseczno (65) – Nr uchwały 1348/XLIV/2014 – UiA.6721.28.2014.AA