Zamówienie MT.7011.28.1.2021.ŁW.1

251

Zamówienie na wykonanie opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla układu komunikacyjnego ulicy Księdza Marka w Piasecznie, Gmina Piaseczno w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ulica Księdza Marka w Piasecznie”

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : MT.7011.28.1.2021.ŁW.1