Nabór projektów w 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

304
www.bom.mazovia.p
BOM 2024

Od 6 grudnia br. do 21 stycznia 2024 r. trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 30 mln zł.

Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Każdy uprawniony może  zgłosić dowolną liczbą projektów.
Projekty dzieli się na inwestycyjne i  nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1 200 000 zł brutto, natomiast  projektu nieinwestycyjnego 240 000 zł brutto. Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 6 mln zł lub podregionalnej. W ramach pul podregionalnych do rozdysponowania jest 24 mln zł.

Więcej na stronie organizatora: www.bom.mazovia.pl