Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

755
Komputer
foto: pixabay.com

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich) , które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość lub gminę gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) – wypełnij oświadczenia weź udział w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu może zostać sfinansowany zakup sprzętu (komputer stacjonarny/ laptop lub tablet) oraz dostęp do Internetu.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Załącznik 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
2. Załącznik 8 (wypełnia osoba pełnoletnia; dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia )
3. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu.

Termin składania dokumentów:
Oświadczenia dotyczące uzyskania wsparcia z nowego programu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych będzie można składać w każdej  Szkole Podstawowej na terenie Gminy Piaseczno do dnia 22.10.2021r.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacji udziela:
szkoła do której zainteresowany będzie składał dokumenty oraz Gmina Piaseczno nr tel. 22 756 20 08.