Ilustracja. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty działające w sferze pożytku publicznego mogą składać oferty na realizację zadań z zakresu m.in. kultury, sztuki, działalności osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży, finansowanych z budżetu Gminy Piaseczno w 2021 roku.  

Zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2021r. z uwzględnieniem oraz przestrzeganiem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych dotyczących epidemii COVID 19.

Oferty na zadania można składać do 7 kwietnia 2021 r., do godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.