Nabór do projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
foto Scott Graham/ Unsplash

Informacja dla przedsiębiorców oraz osób, które są obecnie bez pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi obecnie nabory do programów:

Dla pracodawców/przedsiębiorców:

 1. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (z Funduszu Pracy)
 2. Prace Interwencyjne (z POWER, Fundusz Pracy)
 3. Refundacja jednorazowa składek społecznych ZUS (z Funduszu Pracy)
 4. Refundacja dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50 + (z Funduszu Pracy)
 5. Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS (z Funduszu Pracy  nabór  jest ogłaszany cyklicznie na stronie urzędu)
 6. Staże (z POWER oraz Funduszu Pracy)
 7. Staże  dla osób z niepełnosprawnością (PFRON)

Dla osób pozostających  bez pracy – bezrobotnych:

 1. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (z POWER, RPO WM oraz z Funduszu Pracy)
 2. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością (PFRON)
 3. Szkolenia (z POWER oraz Funduszu Pracy)
 4. Szkolenia  dla osób z niepełnosprawnością (PFRON)
 5. Bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia (z Funduszu Pracy)

Link do strony z wnioskami i regułami: PUP Piaseczno