Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność na rzecz sportu w 2020 roku.

207

Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień  Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność na rzecz sportu w 2020 roku.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2021 o godz.12.00. 

Wnioski należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godz. 9.00 -15.00 lub w biurze na Stadionie Miejskim GOSiR Piaseczno ul. 1 go maja 16 w godz. 15.00 – 20.00. Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się o w/w nagrody i wyróżnienia.

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. W załączeniu wniosek nagrodowy oraz uchwała regulująca zawady przyznawania nagród i wyróżnień.

W tym roku ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne (pandemia) Gala Sportu 2021 odbędzie się on-line, prosimy więc o dołączenie do wniosku zdjęcia zgłaszanej osoby. Najlepiej w formie elektronicznej na adres mailowy kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl .

Termin Gali Sportu będzie znany do końca stycznia br.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kondraciuk tel. 660-057-999  

Do pobrania: WNIOSEK 

 Ze sportowym pozdrowieniem,

Komisja nagród i wyróżnień sportowych
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Źródło GOSIR : Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność na rzecz sportu w 2020 roku.