Narkotyki i dopalacze zabijają

2145
narkotyki zabijają

Wraz z nowym rokiem w Szkołach Podstawowych na terenie miasta i gminy Piaseczno  rozpoczął się  cykl spotkań z uczniami i rodzicami  poświęcony zagrożeniom związanym z używkami takimi jak alkohol, narkotyki i dopalacze.

Program realizowany przez Gminę Piaseczno we współpracy z Komendą Powiatową  Policji  w Piasecznie oparty jest na kampanii edukacyjno –profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” .

Spotkania organizowane w piaseczyńskich  szkołach mają  na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi oraz ich rodziców na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu,  zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Celem kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”   jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców  wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a także podniesienie świadomość podejmowanego ryzyka. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz prezentacje dotyczące omawianych uzależnień.

Większość spotkań w naszej gminie poprowadzi  nadkom. Jarosław Sawicki, który już od kilku lat pomaga realizować  podobne programy w szkołach.

– Dziękuję piaseczyńskiej policji i dyrektorom szkół za współpracę przy realizacji programu. Mam nadzieję, że rodzice skorzystają z naszej oferty i wezmą udział w spotkaniach z funkcjonariuszem policji, który zwraca uwagę na te obszary  życia naszych dzieci w których rodzice powinni wykazać szczególną  czujność – mówi Hanna Kułakowska – Michalak I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Pierwsze spotkanie dla rodziców  odbyło się 7 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2, kolejne będą realizowane według ustalonego harmonogramu. Najbliższe z nich zostało  zaplanowane na 28 stycznia i przeznaczone jest dla rodziców  uczniów szkoły w Głoskowie.

Film jest spotem reklamowym kampanii kampanii edukacyjno–profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, mającej na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Film jest animacją. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Informacje związane z kampanią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można obserwować na stronie www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl