Nietrzeźwi z Piaseczna trafiają do stołecznej Izby Wytrzeźwień
foto Straż Miejska w Piasecznie

Długo wypracowywana umowa w sprawie pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Piaseczno w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych zaczęła działać w lipcu br. Straż miejska skierowała już tam pierwszych nietrzeźwych, między innymi z piaseczyńskiego dworca. 

Problem nadużywania alkoholu oraz obecność osób nietrzeźwych na terenie Gminy Piaseczna oraz zapewnienie opieki nad tymi osobami od lat stanowi istotny problem. Zarówno policja , jak i straż miejska nie miały dotąd możliwości umieszczenia takich osób po ich zatrzymaniu w odpowiednim miejscu do czasu wytrzeźwienia. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie nie dysponuje specjalnie przygotowaną celą ani personelem, który mógłby sprawować opiekę nad takimi osobami.

Starania o podpisanie porozumienia w tym zakresie z m.st. Warszawa trwały bardzo długo, ale zakończyły się sukcesem. Gmina Piaseczno podpisała dokument na mocy którego osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie naszej gminy mogą być zawożone do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Kolskiej 2/4 w Warszawie. Ośrodek zapewnia kompleksową opiekę pielęgniarsko-lekarską osoby nietrzeźwej.

Nietrzeźwi z Piaseczna trafiają do stołecznej Izby Wytrzeźwień
foto Straż Miejska w Piasecznie

Do Izby Wytrzeźwień można doprowadzić osoby będące w stanie nietrzeźwości które: swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

W środku przy ul. Kolskiej w Warszawie doprowadzony przebywa do czasu wytrzeźwienia lecz nie dłużej niż 24 godziny. Izba jest czynna całodobowo przez cały rok. Koszt pobytu w Izbie Wytrzeźwień według stanu na dzień 01.08.2022 wynosi 343 zł. Koszt pobytu pokrywa osoba przebywająca w ośrodku.