Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki

1275
Woda lejąca się z kranu nad zlewem
foto www.pixabay.com

Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę opłat za wodę i ścieki. Dzięki staraniom PWiK Piaseczno podwyżki będą niewielkie w porównaniu do obowiązujących cen.

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z treścią Art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr W.RZT.70.35.2024/4, od 15 maja 2024 r. zaczną obowiązywać nowe ceny oraz wysokość stawek opłat z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Piaseczno. Stawki zatwierdzone przez Wody Polskie będą obowiązywać przez najbliższe trzy lata.

Nowa taryfa wprowadza stosunkowo niewielkie zmiany w porównaniu do opłat obowiązujących przez ostatnie trzy lata. Jak wiadomo w tym czasie znacząco wzrosły przede wszystkim koszty energii, paliw czy koszty pracy. Gminna spółka wodociągowa od lat inwestuje m.in. w odnawialne źródła energii, co pozwala ograniczyć wpływ rosnących cen na wzrost kosztów dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków od naszych mieszkańców. Dzięki temu PWiK Piaseczno mimo stale rosnących kosztów działalności spółki jest w stanie utrzymać stawki opłat dla mieszkańców na porównywalnym poziomie. Cena dostarczenia 1 m3 wody do gospodarstw domowych wyniesie 3,98 zł (dotychczas wynosiła 3,55 zł/m3) i nadal jest najniższa w powiecie piaseczyńskim. Za odprowadzenie ścieków zapłacimy 9,97 zł/m3 (wcześniej 9,10 zł/m3), niższą stawkę ma obecnie tylko jedna z gmin powiatu piaseczyńskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej taryfy znajdą Państwo na stronie pwikpiaseczno.pl.