Nowe numery rachunków bankowych

3911

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno od 1 stycznia 2019 roku zmienił obsługę bankową z banku Alior S.A. na Pekao S.A i obowiązują nowe numery rachunków bankowych do płatności na rzecz Gminy Piaseczno. Stare rachunki w Alior Bank zostaną zamknięte z dniem 31.01.2019 r. W styczniu ważne są numery rachunków w obu bankach, jednak już teraz prosimy o zmianę numerów kont bankowych na nowe obsługiwane przez Pekao S.A.

Nowe numery kont bankowych:

Opłata skarbowa:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Bank Pekao S.A.)

Strefa płatnego parkowania:
41 1240 6973 1111 0010 8670 9070 (Bank Pekao S.A.)

Wadia:
14 1240 6973 1111 0010 8670 8392 (Bank Pekao S.A.)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Ulega zmianie indywidualny numer rachunku bankowego dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe numery rachunków bankowych zostaną wysłane do mieszkańców listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej.