Nowe terminy dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

7400

W związku z sytuacją epidemiczną i co za tym idzie koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach, ale także wychodząc naprzeciw rodzicom, zmienione zostaną terminy przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

Wobec ogromnego zainteresowania korzystaniem z opieki przedszkolnej podczas wakacji dyżury przedszkoli zostały wydłużone do 4 tygodni. Nowe terminy, przygotowane w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców, określone zostały w zmienionym Załączniku do Zarządzeniem Nr CUW.020.19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 marca 2020 roku.

Wprowadzone zmiany ograniczą migrację dzieci pomiędzy przedszkolami i jednocześnie umożliwią rodzicom, którzy wypełnili ankiety, korzystanie z przedszkoli przez cały okres wakacji. Wciąż priorytetem jest zabezpieczenie miejsc dla dzieci rodziców, którzy przedłożą oświadczenie o konieczności powrotu do pracy i braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

Przedszkola będą pełnić dyżury w ustalonych parach:

Przedszkole nr 1+ Przedszkole nr 3 – to oznacza, że dzieci z P1 oraz P3 będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszkolu nr 1 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 3

Przedszkole nr 6+ Przedszkole nr 2 – to oznacza, że dzieci z P6 oraz P2 będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszkolu nr 6 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 2

Przedszkole nr 8+ Przedszkole nr 7 – to oznacza, że dzieci z P8 oraz P7 będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszkolu nr 8 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 7

Przedszkole nr 9 + Przedszkole nr 11 – to oznacza, że dzieci z P9 oraz P11 będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszkolu nr 9 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 11

Przedszkole nr +5 Przedszkole nr 4+Przredszkole nr 10 – to oznacza, że dzieci z P5, P4 oraz P10 będą w miesiącu lipcu w okresie od 01- 24.07.2020 korzystać z opieki w przedszkolu nr 5 a w terminie od 27.07 –21.08 z 2020 z przedszkola nr 10 oraz przedszkola nr 4

Z uwagi na zwiększoną dostępność przedszkoli przez okres wakacyjny przewidujemy przerwę techniczną we wszystkich przedszkolach w terminie od 24 do 31 sierpnia 2020. Oznacza to, że w tym okresie żadne z gminnych przedszkoli nie będzie popełnić dyżuru.
Z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci w oddziałach, wzrostowi ulegnie stawka żywieniowa i wynosić będzie 12 złotych dziennie. Stawka nie będzie zwracana w przypadku nieobecności zgłoszonego do przedszkola dziecka. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że zarządzenie Burmistrza mówi o przerwie w funkcjonowaniu przedszkola a nie o terminie dyżuru. Mamy nadzieję, że zaproponowana organizacja dyżurów przygotowana na podstawie zgłoszonego przez rodziców zapotrzebowania spotka się z Państwa zrozumieniem.

Zapisy dzieci na dyżur przedszkolny, pełniony w formie zajęć opiekuńczych zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi odbywać się będą w poszczególnych przedszkolach do 01 – 10.06.2020