Nowe ujęcie wody i dalsza rozbudowa kanalizacji. Na zdjęciu SUW przy ul. Żeromskiego z lotu ptaka.
foto: Archiwum PWiK Piaseczno

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma ambitne plany inwestycyjne na 2022 rok. Kontynuowana będzie budowa kanalizacji w kolejnych sołectwach, projektowane będą też nowe stacje uzdatniania wody. Pojawią się też kolejne instalacje fotowoltaiczne na należących do spółki obiektach.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie przeznaczyło na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej blisko 100 mln zł. Tym samym PWiK jest jednym z największych inwestorów na terenie gminy. Pomimo panującej pandemii COVID-19 spółka nie zwalnia tempa i w bieżącym roku rozpocznie prace nad kolejnymi kluczowymi inwestycjami na terenie piaseczyńskiej aglomeracji.

– Gmina planuje wykonanie nowego ujęcia wody dla północnej części miasta oraz Józefosławia i Julianowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – PWiK kontynuuje również budowę kanalizacji a także wymianę sieci wodociągowej na kolejnych ulicach. Głównym celem prowadzonych działań jest zapewnienie mieszkańcom niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Budowa kanalizacji w kolejnych sołectwach

W bieżącym roku spółka planuje ogłosić postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie m.in.: budowy stacji uzdatniania wody przy ul. Energetycznej w Piasecznie, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mieszkowie, Antoninowie i Kuleszówce, modernizacji oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej oraz w Piasecznie pod kątem zwiększenia nominalnej przepustowości obiektów oraz poprawy efektywności procesu. Do końca tego roku spółka planuje zakończyć również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotokłos (etapy V i VI), której koszt wyniesie 12,5 mln zł netto.

Nowe ujęcie wody i dalsza rozbudowa kanalizacji. na zdjęciu koparka i wykopany rów.
foto: Archiwum PWiK Piaseczno

Inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę

W 2022 r. kontynuowane będą prace nad budową wodociągu w ul. Cyraneczki w miejscowości Julianów. W pierwszym kwartale bieżącego roku PWiK przystąpi do wymiany wodociągu w ul. Wiśniowej w Piasecznie. Ponadto w 2022 r. kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicach Okulickiego, Szkolnej, Kusocińskiego, Puławskiej oraz Łabędziej w Piasecznie. Głównym celem prowadzonych przedsięwzięć jest zapewnienie mieszkańcom niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Bieżące remonty infrastruktury technicznej

Dla zapewnienia niezawodności dostaw wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także poprawy sprawności funkcjonowania infrastruktury wod.-kan., PWiK Piaseczno nieustannie prowadzi działania remontowe eksploatowanych sieci i obiektów.

Remonty w roku 2022 obejmą m.in. stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Siedliska, Piaseczno (Zalesie Dolne) i Grochowa oraz pompownie ścieków przy ulicach Wilanowskiej i Kosodrzewiny.

W bieżącym roku spółka będzie prowadziła dalsze działania nad tworzeniem rozbudowy systemu informacji przestrzennej (GIS), mającym na celu gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych posiadanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zielona energia

W 2022 r. planowane jest wybudowanie kolejnych farm fotowoltaicznych na obiektach należących do spółki. Obiekty takie powstaną m.in. na pompowniach ścieków zlokalizowanych przy ulicach: Wilanowska, Cyraneczki, Dworska oraz Gołkowska, na oczyszczalni ścieków w Piasecznie oraz na istniejących stacjach uzdatniania wody.

Nowe ujęcie wody i dalsza rozbudowa kanalizacji. Na zdjęciu instalacja fotowoltaiczna obok SUW
foto: Archiwum PWiK Piaseczno

Inwestycje te pozwolą na ograniczenie zakupu energii od zewnętrznych źródeł w dobie ciągłego wzrostu jej ceny oraz pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. obiektów.