Modernizacja Poniatówki. Na zdjęciu zabytkowy dworek z częściowo wykonanym dachem.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Trwa modernizacja Poniatówki. Pierwsze efekty są już widoczne nawet na zewnątrz budynku.

Przebudowa i modernizacja zabytkowego dworku w parku miejskim rozpoczęła się na początku 2022 roku. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w maksymalnym stopniu zachowane zostaną istniejące elementy budynku i odtworzone te, które uległy całkowitemu zniszczeniu, ale są widoczne na przykład na zachowanych fotografiach.
Postępy prac są już zauważalne nawet dla spacerowiczów. Zaawansowane są bowiem prace przy poszyciu dachowym, widać też nowe kominy. Udało się już również odnowić, a tam, gdzie było to niezbędne, uzupełnić drewniany ganek budynku od strony zachodniej. Wewnątrz budynku realizowane są w tej chwili między innymi prace w piwnicach budynku. Układana jest również glazura w łazience na parterze budynku, obok planowanej kawiarni. Trwają też liczne prace stolarskie – zarówno przy renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, jak i odnawianie desek podłogowych. Na terenie budowy pojawiła się już rzeźba Fortuny, która również czeka na renowację. Zabezpieczone zostały również unikatowe tapety odkryte pod późniejszymi warstwami tynku.
Nad wszystkimi prowadzonymi w Poniatówce pracami czuwa MWKZ, którego pracownicy są w stałym kontakcie z Wykonawcą.
Inwestycja ma się zakończyć w pierwszej połowie 2024 roku i kosztować 6,7 mln zł. Samorząd Mazowsza wsparł modernizację Poniatówki dotacją w wysokości 3,6 mln złotych.

Piaseczno odNowa logo

Logotypy Mazowsze dla równomiernego rozwoju