Mgła ulica Kościuszki - Ratusz w Piasecznie
foto: Marcin Borkowski

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których lokalnie widzialność może wynosić od 50 m do 200. Ważność: od godz. 21:00 dnia 12.11.2022 do godz. 09:00 dnia 13.11.2022 r.