Nowy II Zastępca Burmistrza

1249
Robert Widz

Burmistrz Daniel Putkiewicz na swojego II Zastępcę nominował Roberta Widza, który w urzędzie nadzorował będzie pracę wydziałów związanych w dużej mierze z rozwojem gminy oraz jej przyszłością.

Pan Robert Widz był radnym kadencji 2014-2018, gdzie m.in. przewodniczył komisji polityki gospodarczej, został też wybrany z okręgu nr 3 na radnego kadencji 2018-2023. Zawodowo przez lata zarządzał dużymi firmami z branży IT, m.in. wdrażając systemy komputerowe z zakresu informacji przestrzennej w administracji publicznej i samorządowej.

– Liczę bardzo na doświadczenie Pana Roberta Widza i jego innowacyjne podejście do wielu kwestii, które pozwoli nam unowocześniać urząd oraz usługi jakie świadczymy dla naszych mieszkańców – komentuje nominację Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym urzędu Pan Robert Widz będzie odpowiedzialny za pracę wydziałów:
– Urbanistyki i Architektury
– Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
– Geodezji i Gospodarki Gruntami
– Infrastruktury i Transportu Publicznego

– Z racji doświadczenia zawodowego szczególnie bliskie są mi tematy związane z  infrastrukturą techniczną, ładem przestrzennym i komunikacją społeczną. Interesuje mnie problematyka inteligentnych miast, zrównoważonego rozwoju miast, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i społecznych sprawiających, że przestrzeń miejska staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców – mówi Robert Widz. – Dziękuję Panu Burmistrzowi za zaufanie jakim mnie obdarzył i mam nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy odczują pierwsze, pozytywne efekty naszej współpracy – dodaje II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.