Nowy Komendant Straży Miejskiej

1554
nowy komendant straży miejskiej . Na zdjęciu nowy i stary komendant podają sobie rękę.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Z dniem 1 lipca 2022 stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Piasecznie objął Pan Jacek Anczarski, który był pracownikiem Referatu Zarzadzania Kryzysowego.

Pan Mariusz Łodyga nadal będzie z nami współpracował na utworzonym stanowisku Zastępcy Komendanta. Zmiana na stanowisku i utworzenie nowego stanowiska podyktowane jest wzrastającą liczbą nowych zadań, które będzie wykonywać straż miejska.

nowy komendant straży miejskiej . na zdjęciu obaj komendanci.
Pan Jacek Anczarski (z prawej) będzie odpowiadał za sprawy formalno-organizacyjne / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

 Gmina się zmienia, my chcemy ją zmieniać, więc wyzwań i pracy przed strażnikami jest dużo. Wzmacniamy Straż Miejską, przed którą stoją nowe zadania i wyzwania, jak choćby organizacja EkoPatrolu czy koordynacja zadań dyspozytora miejskiego – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Burmistrzowie podziękowali Panu Mariuszowi Łodydze za dotychczasową pracę na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej.

nowy komendant straży miejskiej
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Cieszę się, że Pan Mariusz Łodyga, którego zaangażowanie i dotychczasowe działania na rzecz poprawy skuteczności działania straży doceniam, pozostanie w zespole i jako zastępca dalej będzie odpowiadał za działalność operacyjną – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.