Nowy skład Piaseczyńskiej Rady Seniorów powołany!

2066

Rada Seniorów to organ doradczy i konsultacyjny Burmistrza, który zrzesza przedstawicieli środowisk senioralnych z naszej gminy. 21 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym odbyła się uroczystość powołania nowego składu Piaseczyńskiej Rady Seniorów (PRS), kadencji 2022-2025.

– Seniorzy to liczna grupa naszych mieszkańców, a rada seniorów to bardzo ważny organ przedstawicielski, którego wnikliwie słuchaliśmy i z którym nadal chętnie będziemy współpracować – powiedział Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz podpisując zarządzenie o powołaniu członków Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

PRS liczy obecnie 31 jeden osób. W skład organu wchodzi 16 organizacji w tym kluby seniora, UTW oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każdy uprawniony podmiot mógł zgłosić do udziału w radzie dwóch przedstawicieli.

– W wielu gminach nie zostały powołane rady seniorów, tym bardziej warto docenić działania władz Gminy Piasecznio zmierzające do głębokiego wsłuchiwania się w głos osób 60+ – podkreśla koordynator ds. polityki senioralnej Krzysztof Kasprzycki.

W uroczystym powołaniu radnych nowej kadencji wzięli udział między innymi przedstawiciele Gminy: Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska – Michalak, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza oraz Wiceprzewodnicząca RM Magdalena Woźniak, a także Poseł na Sejm Maciej Lasek i Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Kandyba.