Obrażanie kontrolerów czy strażników miejskich może sporo kosztować

4609
Obrażanie kontrolerów czy strażników miejskich może sporo kosztować. na zdjęciu kontroler pomagający kobiecie kupić bilet parkingowy w parkomacie przy pl. Piłsudskiego.
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie zapadł wyrok w sprawie znieważenia kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Oskarżony ma zapłacić 5 tys. złotych kary.

Kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Parkingów Płatnych, podobnie jak strażnicy miejscy, są najbardziej narażeni na nieprzyjemności związane z wykonywaną pracą. Niejednokrotnie osoby, którym grozi mandat za niestosowanie się do przepisów, atakują słownie funkcjonariuszy, którzy prawo to egzekwują.

Należy pamiętać, że zarówno strażnicy miejscy, jak i kontrolerzy Strefy Płatnego parkowania są funkcjonariuszami publicznymi, którym przysługuje specjalna ochrona prawna. Zgodnie z art. 226 Kodeksu karnego § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zapadł wyrok w jednej ze spraw, w której poszkodowanymi było dwóch kontrolerów. Przed rokiem jeden z kierowców znieważył kontrolerów a dodatkowo groził im uszkodzeniem ciała.

Sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Piasecznie, który podczas posiedzenia w dniu 27 października 2021 r. wydał wyrok nakazowy, w którym uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i orzekł konieczność zapłacenia grzywny w łącznej wysokości 4000 zł oraz nawiązki dla pokrzywdzonych w kwocie 500 złotych dla każdego.

Apelujemy o przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego w kontakcie z wszystkimi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Kontrolerzy strefy parkowania, podobnie jak strażnicy miejscy, wykonują swoje obowiązki i sprawdzają, czy przepisy prawa, w tym prawa lokalnego, są przestrzegane.