Obwieszczenie DOOŚ-WSŚZOO.420.69.2021.mko/KN

638

dot. wydanej przez RDOŚ w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej s7 w kierunku Grójca według wariantu II z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu C

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie DOOŚ-WSŚZOO.420.69.2021.mko/KN