Obwieszczenie nr ARB.6740.1.17.2019.IP z dnia 11.07.2019 Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 2/SU/2012 z dnia 16.03.2012r zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej budowę ul. Heleny Marusarzówny na odc. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w rejonie ul. Wojska Polskiego do łącznika z Al. Róż w Piasecznie.

324

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie nr ARB.6740.1.17.2019.IP z dnia 11.07.2019 Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 2/SU/2012 z dnia 16.03.2012r zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej budowę ul. Heleny Marusarzówny na odc. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego w rejonie ul. Wojska Polskiego do łącznika z Al. Róż w Piasecznie.